แพคเกจที่หนึ่ง
เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
5,000฿

ออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress

ออกแบบเว็บไซต์ 5-10หน้า พร้อมจัดรูปแบบให้สวยงาม

จัดทำสไลด์ 4สไลด์

ระบบติดต่อเรา

ระบบ บทความตามหมวดหมู่

ระบบโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์2ภาษา

ระบบสนับสนุน SEO

ออกแบบแผนที่

ออกแบบโลโก้

ฟรีโดเมนเนม .com 1ปี

ฟรีโฮสติ้ง 1Gb 1ปี

แพคเกจที่สอง
เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลหลากหลาย
8,000฿

ออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress

ออกแบบเว็บไซต์ 10-20หน้า พร้อมจัดรูปแบบให้สวยงาม

จัดทำสไลด์ 4สไลด์

ระบบติดต่อเรา

ระบบ บทความตามหมวดหมู่

ระบบโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์2ภาษา

ระบบสนับสนุน SEO

ออกแบบแผนที่

ออกแบบโลโก้

ฟรีโดเมนเนม .com 1ปี

ฟรีโฮสติ้ง 1Gb 1ปี

แพคเกจที่สาม
เหมาะสำหรับธุรกิจมืออาชีพ
10,000฿

ออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress

ออกแบบเว็บไซต์ 10-20หน้า พร้อมจัดรูปแบบให้สวยงาม

จัดทำสไลด์ 4สไลด์

ระบบติดต่อเรา

ระบบ บทความตามหมวดหมู่

ระบบโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์สองภาษา

ระบบสนับสนุน SEO

ออกแบบแผนที่

ออกแบบโลโก้

ฟรีโดเมนเนม .com 1ปี

ฟรีโฮสติ้ง 1Gb 1ปี